Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Mười bài học từ Fukushima

Thục Quyên (Save VietNam´s Nature)

Hợp lực với Ủy Ban Xuất Bản Tập Sách Fukushima, nhóm Save VietNam´s Nature chúng tôi vừa hoàn tất bản dịch tiếng Việt tập sách nhỏ và đã đưa lên trang mạng:

http://fukushimalessons.jp/en-booklet.html

Sách có thể đọc hoặc tải xuống miễn phí tại:

http://fukushimalessons.jp/assets/content/doc/Fukushima10Lessons_VNA.pdf

Ngày 11 tháng 3 sắp tới (2017) là tròn 6 năm thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử
Fukushima Daiichi, và mặc dù Tập đoàn điện lực Tokyo (TEPCO) cố gắng đưa tin để gây
cảm tưởng mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, họ không dám phủ nhận sự thật là không có
cách nào để tìm được những thanh nhiên liệu hạt nhân đã tan chảy vẫn còn đang phát phóng
xạ. Không những con người không thể đến gần nơi này, mà tất cả những con robot đưa vào để
quan sát, tìm hiểu tình trạng, đều bị chết; vì lượng phóng xạ qúa mạnh làm hỏng các bộ phận
điện tử.