Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Bài học Nhân Quyền từ Cộng hòa Liên Bang Đức

Thục Quyên

Đặc Ủy Chính Phủ về chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, ông Christoph Strässer, đã sang thăm và làm việc tại Hà Nội và Saì Gòn từ ngày 3 đến 9.06.2015  để tìm hiểu về tình hình nhân quyền ở Việt Nam theo đúng lịch trình Toà Đại Sứ Đức đã cho biết.

Christoph Strässer 
© spdfraktion.de (Susie Knoll / Florian Jänicke)

Đặc Ủy Chính Phủ về  Chính sách Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo là một chức vụ thuộc Bộ Ngoại Giao có trọng trách thi hành điều 1 trong Bộ Luật Cơ Bản (Grundgesetzt) của Cộng Hoà Liên Bang Đức:

Nhân phẩm là bất khả xâm phạm. Tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm là nghĩa vụ của mọi cơ quan quyền lực nhà nước. Nhân dân Đức nhận thức rằng, các quyền con người không thể xâm phạm được và không thể chuyển nhượng được là cơ sở của mọi cộng đồng con người, của hòa bình và công lý trên thế giới