Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

PRISONER OF CONSCIENCE CASE REPORT - MR. NGUYỄN VĂN LÍA, HÒA HẢO BUDDHIST

                                                
Four years and six months prison sentence for advocating  the Right to Freedom of Religion


Mr.Nguyen van Lia, born in 1940, resided in Kien Quoi hamlet, Kien Thanh commune, Cho Moi district, An Giang province,Vietnam, was arrested on April 24, 2011 and sentenced to four years and six months for “abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the state,” according to article 258 of the penal code of Vietnam by the People’s Court of Cho Moi district, An Giang province. Mr. Lia is currently jailed in Xuan Loc prison, Dong Nai province.

Hồ sơ tù nhân lương tâm - ông Nguyễn Văn Lía

HỒ SƠ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM
 Nguyễn Văn Lía
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

4 năm 6 tháng tù giam

vì đấu tranh cho  quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng


Ông Nguyễn Văn Lía sinh năm 1940, cư trú tại ấp Kiến Quới 2, xã Kiên Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 24/4/2011 bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù vì “tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”, theo điều 258 của bộ luật Hình sự Việt Nam bởi Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, và  bị giam tại nhà tù Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai, Việt Nam).

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Vui thật là vui


Nhân dịp đám cúng giỗ ở nhà của tù nhân tôn giáo Nguyễn văn Lía, nhờ gia đình mời rộng mà tôi được gặp nhiều anh em có mang trong người dòng máu đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo cho PGHH, tay bắt mặt mừng vui rất là vui! Thật cảm mến nhân tình, có những vị từ những huyện tỉnh xa cũng đến; tưởng chừng như có sự sắp đặt của đấng thiêng liêng để chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau ăn uống vui chơi giả bày tâm sự, đồng thời bàn qua vấn đề làm thế nào cho Phật Giáo Hòa Hảo đủ mạnh vượt qua những khó khăn chưa vượt được. Để làm nên công ích nầy chúng tôi đi đến thống nhứt ý kiến là mỗi người trong chúng ta hãy từ từ hạ bớt rào cảng của chính mình thì sự sinh hoạt PGHH sẽ không bị bế tắc.
Hiện nay sức mạnh của PGHH đã có rồi, nhưng thấy chưa tới đỉnh điểm Đức Thầy treo:

“Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc”.

Xét thấy mức sinh hoạt tôn giáo của chúng ta như vầy là chưa đủ mạnh, cần phải có sự hợp tác chặc chẽ hơn nữa để đem đạo vào đời, vào khắp nhơn loại đại đồng, vừa lòng Thầy Tổ:

“Thỏa dạ Thầy nơi chốn mây rồng,
Đừng chia lìa bắc tổ nam tông…”

Trong niềm vui tươi thân mến bốn người chúng tôi Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Văn Lía và tôi là những tù nhân tôn giáo đồng mời nhau chụp hình kỹ niệm.
3 giờ sáng 6/12/2015
 
Ông Nguyễn Văn Thơ, ông Nguyễn Văn Điền, ông Nguyễn Văn Lía và ông Lê Minh Triết