Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Chuyến thăm bà Mai Thị Dung của ông Charles Sellers

Chuyến thăm bà Mai Thị Dung của ông Charles Sellers.


Hôm 29/6/2015, ông Charles Sellers có đến thăm ông bà Võ Văn Bửu và Mai thị Dung ở Kinh Thầy Cai, huyện Chợ Mới, An Giang.

“Ông Charles Sellers, Trưởng phòng Chính trị ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ vừa vào nhà tôi với cô Trang thông dịch thì đã khen nhà nhỏ ấm áp. Tôi chưa hiểu sự ấm áp của ông ấy nói là gì”.
Chúng tôi mời khách ngồi, ông Charles Sellers nói tiếp: 

Sau lời khen ngợi của ông Charles Sellers, Võ văn Bửu liền đem trưng bày ra hai quyển Giáo Lý của Đức Thầy một quyển dày, một quyển mỏng, giới thiệu: