Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

HỒ SƠ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM - BÀ DƯƠNG THỊ TRÒN

Hồ sơ tù nhân lương tâm

Bà Dương Thị Tròn
Trưởng ban Phụ nữ Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (Thuần túy)
9 năm tù giam vì đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo

Hình bà Dương Thị Tròn (phải) cùng chồng